Zanir

Program 22 – Horizon Mapping

06.01.2005

022_Horizon_MappingHorizon Mapping sa niekedy nazýva aj self shadowing. Umožňuje zobraziť tiene po pixeli, teda vykresliť tiene na textúre bez toho aby sa počítala nejaká geometria. Tieň sa vytvára na základe porovnania uhlu k svetlu (vertikálny uhol) od daného pixela (výška svetla) s uhlom horizontu. Ak je svetlo nad horizontom tak je uhol k svetlu väčší ako uhol horizontu. Čítať zvyšok príspevku »

Program 21 – Many Per Pixel Lights with Stencil Shadow

29.12.2004

021_MPPL_ShadowProgram vykresľuje scénu osvetlenú viacerými svetlami. Od každého svetla sú vrhané tiene. V programe je možné zvoliť osvetlenie po vrcholoch, po pixeli a po pixeli s offset mappingom.

Program vyžaduje hardwerovo akcelerovaný 8 bitový stencil buffer. Program používa pixel shader 1.1 a 1.4

zdrojové texty a program – 720kB

Program 20 – Stencil Shadow

22.12.2004

020_Stencil_ShadowProgram vytvára tieň za pomoci stencil buffra. Stencil buffer uchováva pre každý pixel hodnotu v rozmedzí 0 až 2^N-1, kde N je počet bitov stencil buffra. Hodnota sa mení podľa nastaveného operátora. Čítať zvyšok príspevku »

3D_Lsystems java applet

12.12.2004

3D_Lsystems_javaApplet sa nachádza tu.
Popis appletu si prečítajte tuna a popis symbolou interpretovaných korytnačkou tuna.

spustiteľný jar – 170kB
zdrojové texty a class súbory – 410kB

J006 – kamera

06.11.2004

J006_cameraStiahnite si:
spustitelný jar
zdrojáky

Applet:

Čítať zvyšok príspevku »

J005 – z-buffer

06.11.2004

J005_zBufferStiahnite si:
spustitelný jar
zdrojáky

Applet:

Čítať zvyšok príspevku »

J004 – svetlá

01.11.2004

J004_lightsStiahnite si:
spustitelný jar
zdrojáky

Applet:

Čítať zvyšok príspevku »

J003 – trojuholník

01.11.2004

J003_trianglesStiahnite si:
spustitelný jar
zdrojáky

Applet:

Čítať zvyšok príspevku »

J002 – perspektíva

01.11.2004

J002_perspectiveStiahnite si:
spustitelný jar
zdrojáky

Applet:

Čítať zvyšok príspevku »

J001 – čiary

31.10.2004

J001_linesStiahnite si:
spustitelný jar
zdrojáky

Applet:

Čítať zvyšok príspevku »